وبسایت شخصی عبدالکریم فضیلت پور

حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

وبسایت شخصی عبدالکریم فضیلت پور

حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

سردار فضیلت پور به همراه آقای میرزاپور (نفر پشتی)


سردار فضیلت پور به همراه شهید عظیم محمدی (راننده)

شهید عبدالرحمن فضیلت پور (نفر سمت راست)

عبدالرحمن یک روز قبل از شهادتش با اصرار از من خواست تا با هم عکس یادگاری بگیریم.


حاج عبدالکریم فضیلت پور

دوران مجروحیت


دوران مجروحیت


سردار فضیلت پور (راننده) و حاج عبدالحسین خضریان (فرمانده گردان بلال در جنگ)

به ترتیب از سمت راست: سردار رئوفی- سردار فضیلت پور - مرحوم ملا عبدالرضا ( مداح دلسوخته دزفول) - آقای حاج ماشالا قیلاوی


حاج عبدالکریم فضیلت پور


به ترتیب از سمت راست: حاج کریم علیزاده - سردار فضیلت پور - سردار محسن رضایی - سردار شهید حاج احمد سوداگر


نفر سمت راست: سردار فضیلت پور و نفر سمت چپ شهید بادروج


به ترتیب از سمت راست: سردار فضیلت پور - شهید بادروج - شهید سید جمشید صفویان


حاج عبدالکریم فضیلت پور

سردار فضیلت پور